Gemeente West Maas en Waal
Vragenavond voor raadsleden over financiŽle stukken

Donderdag 14 juni, aanvang 18.00 uur, is in de Raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente West Maas en Waal, Dijkstraat 11, Beneden Leeuwen een vragenavond voor raadsleden over de:

  • Jaarstukken 2017

  • Eerste BuRap 2018

  • Perspectief nota 2019 -2022

De jaarstukken 2017, laten zien hoe het geld dat beschikbaar was gebruikt is. In grote lijnen zal dit overenkomen met de begroting van 2017, maar er zullen ongetwijfeld ook tegen- en meevallers zijn.

De Eerste Burap 2018 laat zien in hoeverre het West Maas en Waal in de eerste helft van 2018 verlopen is. Welke mee- of tegenvallers is men tegengekomen en hoe is men hiermee omgegaan. Ook laat de Burap 2018 zien, voor zover bekend, welke mee- of tegenvallers men kan verwachten.

De Perspectiefnota laat in grote lijnen zien hoe de financiering in de periode 2019-2022 er uit zal zien. Hierbij gaat er men vanuit dat inkomsten en uitgaven in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de voorgaande jaren. Als er in deze periode grote veranderingen komen, bijvoorbeeld door een grote financiŽle crisis, dan zal de gemeente alle plannen opnieuw moeten bekijken en werken aan passend beleid.

Van de raadsleden wordt verwacht dat ze alle jaarstukken die door de experts van de gemeente voorbereid zijn bestuderen. Als ze onderwerpen tegenkomen die ze niet helemaal begrijpen kunnen ze in de vragenavond hierover vragen stellen.

Deze avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel, van 18.00 - 20.45 uur, is een gedeelte voor de administratieve specialisten van gemeente en raadsleden. Het tweede gedeelte, vanaf 20.45, is een voorbereidingsronde waarin de raadsleden vragen kunnen stellen aan leden van B & W. In dit tweede gedeelte kunnen ook inwoners van de gemeente vragen stellen of hun visie geven.

Burgers die in willen inspreken op de voorbereidingsronde moet dit vooraf melden vůůr 14 juni 14.00 uur aan griffie@westmaasenwaal.nl of telefonisch aan: 140487. Aanmelden kan ook het begin van de voorbereidingsronde.

MaasWaalWeb, 8 juni 2018