Gemeente West Maas en Waal
Nu ook duurzaamheidslening voor verenigingen en dergelijke

Duurzaamheidsleningen voor particulieren van de gemeente zijn een succes. Ze hebben een dubbel voordeel. Bewoners kunnen geld besparen oor zonnepanelen en andere mogelijkheden om geld te besparen en West Maas en Waal levert, met weinig tot geen inspanning en risico, er een bijdrage aan duurzaamheid mee.

Uitgaande van deze voordelen kunnen nu ook verenigingen een duurzaamheidslening krijgen. Belangrijk, want verenigingen kunnen doorgaans veel moeilijker dan particulieren een lening krijgen bij een bank. De duurzaamheidslening wordt, via de gemeente, gegeven door, Stimuleringfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), een dochter van de Bank van Nederlandse Gemeenten.

Voorwaarden voor een duurzaamheidslening voor verenigingen, zijn o.a. dat de aanvrager een non-profit rechtspersoon moet zijn (bijvoorbeeld een vereniging of stichting), de subsidie moet gaan leiden tot minder gebruik van niet-duurzame energie en de aangevraagde subsidie moet tussen de Euro 10.000 en Euro 50.000 zijn.

Over de lening geldt een rente van 1,6 procent. De rente is variabel en kan dus in de loop van de tijd lager of hoger worden. De rente kan betaald worden uit de besparing van de energieberekening en dan zal er, in het algemeen, nog een mooi bedrag overblijven voor de activiteiten van de organisatie.

Meer:
Toelichting aanvraag duurzaamheidslening non-profit organisaties

https://www.westmaasenwaal.nl

MaasWaalWeb, 13 juli 2018