Gemeente West Maas en Waal
Wethouder Mol trekker "sterk en verbindend vervoer" Rivierenland

Mevrouw Ans Mol, wethouder van de gemeente West Maas en Waal, is aangewezen als "bestuurlijk trekker van het onderdeel sterk en verbindend vervoer in het uitvoeringsplan mobiliteit regio Rivierenland 2019-2022".

Industrieterrein Medel  - Tiel. Een van de vele grote
logistieke industrieterreinen in Rivierenland

Rivierenland ligt centraal in Nederland, met o.a. de belangrijke snelwegen A15 en A2. Maar ook de Betuwelijn en de Waal, de drukste rivier van Europa, lopen door Rivierenland en spelen een belangrijke rol in het  uitvoeringsplan mobiliteit regio Rivierenland 2019 - 2022.

Door zijn centrale ligging in Nederland hebben veel logistieke bedrijven zich gevestigd in Rivierenland. Het is belangrijk dat deze bedrijven, die veel werkgelegenheid bieden en belangrijk zijn voor de economie in Rivierenland, moeten kunnen beschikken over sterk en verbindend vervoer. Dat is niet alleen nu belangrijk voor Rivierenland, maar zal dit  in de toekomst  nog meer worden. Gaat Rivierenland achterlopen dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor Rivierenland en Nederland.

Logistiek is heel belangrijk voor Nederland en Rivierenland neemt hier een snel groeiende plaats in. Sterk en verbindend vervoer is hiervoor essentieel.

 Het is tekenend dat Rivierenland de kwaliteiten van mevrouw Mol snel ontdekt heeft en haar de taak "bestuurlijk trekker van het onderdeel sterk en verbindend vervoer" aangewezen heeft. West Maas en Waal kan trots zijn op deze talentvolle bestuurder.

Mevrouw Mol blijft overigens ook nog wethouder van de gemeente West Maas en Waal.

MaasWaalWeb, 30 oktober 2018