Gemeente West Maas en Waal
Opnieuw vertraging zonnepark

Het zonnepark waarmee de gemeente West Maas en Waal een steentje bij wil dragen aan duurzame energie, loopt opnieuw uit. Begin dit jaar werd al vertraging opgelopen door te late levering van van de zonnepanelen.

Een zonnepark met er onder wat gras en onkruid. Als het
groen onder de zonnepanelen niet regelmatig
 weggehaald wordt zal het energie kosten.

 De nieuwe vertraging wordt veroozaakt door een verandering van de rekken waarop de zonnepanlen gemonteerd worden. Deze rekken maakt men wat hoger om te voorkomen dat onkruid licht wegneemt en de zonnepanelen hierdoor minder energie kunnen leveren.

De vertraging wordt extra groot omdat door de veranderingen van het zonnepark de procedures nodig voor het zonnepark, dat immers een bouwwerk is, opnieuw doorlopen moeten worden.

De gemeente hoopt dat de procedures zonder grote problemen doorlopen worden, zodat de bouw van de zonneparken gestart kan worden in voorjaar 2019.

MaasWaalWeb,  13 oktober 2018